ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Filmlerim.com adlı internet sitesinin hükümlerini, genel site şartlarını, kullanım koşullarını, gizlilik sözleşmesini okumak, incelemek kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcının üyeliğinin gerçekleştiği tarihten sonra olabilecek değişiklik ya da değişiklikler kullanıcıyı bağlayıcı konumda değildir. Sözkonusu değişiklik(ler), kabul edilmiş anlamına gelir.

Filmlerim.com bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca Filmlerim.com'a veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan unsurların Filmlerim.com'un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.

Filmlerim.com Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ. iştirakleri veya grup şirketleri ile marka sahibi üçüncü kişi şirketlere ait tüm grafik, logo ile mal ve hizmet isimleri Türkiye'de ve dünyada tescilli markalar olup, başkaları tarafından hiç bir surette kullanılamaz. Kullanıcıların zihinlerinde karışıklığa yol açacak, iktibas oluşturacak, itibar zedeleyecek şekilde bu markaların benzerleri oluşturulamaz.

Filmlerim.com, ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının, yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; hizmetlerinin kullanımı veya kullanılamaması; hizmetleri dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir Filmlerim.com sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair uyarılar olmasa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi sorumluluğu bulunmamaktadır.

Filmlerim.com, sunduğu site içeriğinden; internet kullanıcılarına vereceği hizmetler dolayısıyla donanım ve yazılım temininden; hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden sorumlu değildir.

Filmlerim.com, sayfalarında açık veya zımnen belirtilmiş tüm ticari garantiler de dahil her türlü garantiyi reddeder. Bu çerçevede, belirli bir amaca uygunluğu; bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez.

Filmlerim.com diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin grup şirketlerimize ait olduğunu ya da denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Filmlerim.com, bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Filmlerim.com, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

Kullanıcılar, Filmlerim.com'un sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Filmlerim.com'un hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketici'nin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Filmlerim.com'a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Filmlerim.com'u şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

Filmlerim.com un bazı özelliklerinden faydalanabilmek için, kullanıcı adına bir hesap açılmalıdır. Bu hesaptaki bilgilerin doğruluğundan kullanıcı sorumludur. Filmlerim.com içersinde yapılan her aktiviteden hesap sahibi sorumludur. Kullanıcı hesabının başkasına devredilmesi mümkün değildir, bu devrin olması halinde doğacak maddi/manevi kayıplardan Filmlerim.com sorumlu tutulmaz.

Kullanıcı, yorum/eleştiri yazma gibi aktivitelerinden kendisi sorumludur. Uygunsuz, hakaret içeren, kişi ve kişileri aşağılayıcı türden yorum/eleştirilerden, Filmlerim.com asla sorumlu değildir. Bu tarz davranışlarda bulunan kullanıcıya yöneltilen türlü cezai yaptırımlardan Filmlerim.com sorumlu tutulmaz.

Filmlerim.com, yorum/eleştiri paylaşımına izin verir.
Kullanıcı, diğer kullanıcılarla paylaştığı tüm bilgilerin niteliğinden ve içeriğinden sorumludur. ( yorum, eleştiri, link belirtme, puanlama)
Kullanıcının, Filmlerim.com un imajını zedeleyecek şekilde davranması halinde, Filmlerim.com, bu kullanıcının hesabını iptal etme yetkisine ve bu kullanıcıya gerekli hallerde dava açma hakkına sahiptir.

Üyeler Filmlerim.com'da kendi aralarında mesajlaşabilirler.

Üyelerin kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir.

Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

Üyeler diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez.

Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.

Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ'nin belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir.

Üye siteye Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ'nin belirlediği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.

Her üye, Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ'nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ. doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulur.

Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

Sodamedya İletişim Hizmetleri LTD ŞTİ.’nin hiçbir çalışanı, iş ortağı ya da ortakları, servis sağlayıcısı veya operatörleri, Filmlerim.com ile ilişkili herhangi üçüncü şahıslar ya da kurumlar, kullanıcının başına gelebilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulmazlar.

Filmlerim.comun hazırladığı “Kullanım Hüküm ve Koşulları” nı, reşit iseniz ya da yasal veli iznine sahipseniz kabul etme hakkınız vardır.

Bu site Filmlerim.com tarafından İstanbul, Türkiye'de yaratılmış ve işletilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Telif Hakları, Sınırlı Sorumluluk Beyanı, Site Kullanımı ve Hukuki Bildirimler hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi editor@Filmlerim.com adresine yollayabilirsiniz.